Reglur skólans

Skólareglur Fjölbrautaskólans í Garðabæ

  1. gr. Gagnkvæm virðing, kurteisi, heiðarleiki og ábyrgð skulu ríkja í samskiptum nemenda og starfsfólks.

  2. gr. Skylt er að sækja allar kennslustundir stundvíslega. Veikindi skal tilkynna alla veikindadaga fyrir kl.11 samdægurs.

  3. gr. Vinnufriður skal ríkja í skólanum. Nemendur skulu mæta undirbúnir í kennslustundir, vera virkir og lúta verkstjórn kennara. Kennurum er heimilt að vísa nemendum úr tíma valdi þeir ítrekuðu ónæði. Símar og önnur raftæki eru bönnuð nema í tengslum við kennslu og úrvinnslu og í samráði við kennara.

  4. gr. Nemendur og starfsfólk skulu fara vel með muni skólans, ganga vel um húsnæði og lóð hans og gæta fyllsta hreinlætis innan dyra jafnt sem utan. Neysla matvæla er almennt ekki heimil í kennslustofum né í bókasafni skólans. Heimilt er að hafa með sér lokuð drykkjarílát í kennslustundir.

  5. gr. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ er tóbakslaus skóli. Allar tegundir tóbaksnotkunar eru bannaðar í skólanum og á lóð hans.

  6. gr. Í skólanum, á samkomum eða í ferðalögum á vegum skólans skulu nemendur ekki hafa um hönd áfengi eða önnur vímuvaldandi efni né vera undir áhrifum þeirra.

  7. gr. Myndatökur og/eða upptökur af nemendum, kennurum og öðru starfsfólki innan skólans eru óheimilar án leyfis viðkomandi aðila.

  8. gr. Virða skal markmið skólans, stefnu hans og reglur og gæta þess að varpa ekki rýrð á heiður hans.

Afleiðing brota á þessum reglum geta verið t.d.  brottvísun úr skóla. Hægt er að vísa nemanda fyrirvaralaust tímabundið úr skóla stafi öðrum ógn eða hætta af honum.

Endurskoðað og breytingar samþykktar í skólaráði 4.01.2023
Endurskoðað og samþykkt í skólaráði 5.01.2022.