Áfallaáætlun

Viðbragðs- og áfallaáætlun Fjölbrautaskólans í Garðabæ

Áfallaráð

Áfallaráð fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast sem snerta nemendur og/eða starfsmenn skólans.

Í áfallaráði sitja: Skólameistari, aðstoðarskólameistari, áfangastjóri, verkefnastjóri, náms- og starfsráðgjafar, félagsmálafulltrúi, tveir fulltrúar kennslustjóra og skrifstofustjóri.

Skólameistari er formaður ráðsins og er ábyrgur fyrir því að kalla saman áfallaráð og stýra vinnu þess og skipulagi. Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara í forföllum.

Verkaskipting áfallaráðs

 

Starfsheiti

Hlutverk

Skólameistari

formaður áfallaráðs
ábyrgur fyrir því að kalla áfallaráð saman
sér um fyrstu samskipti við nánustu ættingja
stýrir vinnu og ákveður viðbrögð
stýrir upplýsingastreymi til starfsmanna og nemenda
tengiliður við fjölmiðla

Aðst.skólameistari

staðgengill skólameistara

Kennslustjórar

taka að sér verkefni sem skólameistari útdeilir hverju sinni

Áfangastjóri

tekur að sér verkefni sem skólameistari útdeilir hverju sinni

Verkefnisstjóri

tekur að sér verkefni sem skólameistari útdeilir hverju sinni

Námsráðgjafar

tengiliðir við sálgæsluaðila
tengiliðir við heilbrigðiskerfið
sinna áfallahjálp nemenda
aðstoða starfsmenn í vinnu með nemendur í sorg

Félagsmálafulltrúi

kannar tengls í vinahópi viðkomandi
tengiliður við NFFG
býður nemendum frekari aðstoð t.d. hjá  námsráðgjöfum

Skrifstofustjóri

uppfærir reglulega neyðarnúmer í áfallamöppu
uppfærir reglulega símaskrár starfsmanna
skipuleggur úthringingar sé þess þörf
hefur upplýsingar um neyðarnúmer til staðar

 

 

 

 Samstarfsaðilar áfallaráðs 

Neyðarlínan, sími 112
Lögreglan, sími 444-1000
Bráðamóttaka og áfallahjálp Landspítala Háskólasjúkrahúss, sími 543-2000
Bráðamóttaka og áfallahjálp Landspítalans í Fossvogi, sími 543-2000
BUGL bráðaþjónusta á dagvinnutíma, sími 543-4300
Bráðaþjónusta geðsviðs við Hringbraut , sími 543-4050

Skrifstofa Vídalínskirkju, sími 565-6380
Neyðarsími presta í Garðaprestakalli og Hafnarfirði
utan skrifstofutíma: 659-7133
Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir, sími 822-8865
Sr. Hans Guðberg Alfreðsson, sími 898-9701
Sr. Henning Emil Magnússon, sími 663-6606

Áfallaáætlun

Viðbrögð við alvarlegum áföllum nemenda og /eða starfsfólks í skólanum

Verði alvarlegt slys eða dauðsfall nemanda eða starfsmanns í skólanum er mikilvægt að hafa samband strax við 112 til að fá leiðsögn.

Skólameistara er tilkynnt strax um atburðinn. Ef kalla þarf á sjúkrabíl eða lögreglu er mikilvægt að einn starfsmaður úr áfallaráði sjái um að taka á móti þeim.

Skólameistari hefur strax samband við aðstandendur og þeir hafðir með í ráðum um allar aðgerðir. Ef ekki næst samband við þá fer starfsmaður úr áfallaráði með í sjúkrabíl. Skólameistari reynir áfram að ná í aðstandendur.

Skólameistari kallar áfallaráð á fund og verkum er skipt niður á ráðið og fyrstu aðgerðir ákveðnar.

Áfallaráð kallar til fagaðila eftir því sem þörf þykir.

Skólameistari kallar alla starfsmenn skólans á fund þar sem þeim er tilkynnt um atburðinn og hvernig skólinn mun vinna í framhaldinu. Hafa ber í huga hvort einhverjir starfsmenn séu nánir viðkomandi en þá er mikilvægt að færa þeim fregnina í einrúmi. Starfsmenn skrifstofu skólans sjá um að hringja í þá sem ekki eru viðstaddir.

Skólameistari kallar nemendur á sal og segir frá atburðinum eða kennarar hver í sinni skólastofu. Æskilegt er að sálgæsluaðili sé til staðar. Ítreka skal við nemendur að tilkynningar um atburðinn á samfélagsmiðlum eru ekki æskilegar.

Félagsmálafulltrúi ræðir við vinahóp nemandans í samstarfi við námsráðgjafa.

Skólameistari sendir tölvupóst til forráðamanna og nemenda í skólanum í samráði við aðstandendur til að tryggja að upplýsingar berist rétt heim til nemenda. Forráðamenn eru beðnir um að huga að sínum börnum eftir skóla.

Samskipti við fjölmiðla eru eingöngu í höndum skólameistara eða staðgengils hans. Allir aðrir starfsmenn skulu vísa á skólameistara varðandi upplýsingar.

Skólameistari kallar áfallaráð saman í lok dags þar sem farið er yfir daginn og áætlun skólans. Aðgerðir næstu daga ræddar. Næsti fundur ákveðinn.

Ef dauðsfall verður í nemenda- eða starfsmannahópnum skal flagga í hálfa stöng.

Samúðarkveðja frá skólanum er send til nánustu aðstandenda.

Skrifstofustjóri sér um að viðkomandi sé tekinn út af hópalistum í INNU.

Alvarleg slys eða dauðsfall í ferð á vegum skólans

Starfsmenn á vettvangi hafa samband við 112.

Skólameistari upplýstur eins fljótt og hægt er. Hann virkjar áfallaráðið og sér til þess að farastjórum sé veittur stuðningur og að áætlun um ,,Viðbrögð við alvarlegum áföllum nemenda og/eða starfsfólks í skólanum“ sé fylgt.

Starfsmenn kanna hvaða nemendur urðu vitni að atburðinum og sinna þeim af bestu getu ásamt því að hlúa að öðrum nemendum á meðan beðið er eftir frekari aðstoð.

Stjórnandi ákveður breytingar á ferðatilhögun og upplýsir starfsfólk, nemendur og forráðamenn líkt og áætlun gerir ráð fyrir.

Dauðsfall nemanda og/eða starfsmanns þegar skóli er ekki að störfum

Skólameistari virkjar áfallaráð.

Skólameistari sér til þess að starfsfólk sé upplýst og er það gert í samráði við nánustu aðstandendur.

Skólameistari sendir samúðarkveðju til aðstandenda fyrir hönd skólans.

Sjálfsvíg nemanda

Ef um sjálfsvíg nemanda er að ræða er mikilvægt að vera í nánu samstarfi við aðstandendur um aðgerðir skólans líkt og ef dauðsfall ber að með öðrum hætti. Fylgja ber áætlun um ,,Viðbrögð við alvarlegum áföllum nemenda og/eða starfsfólks í skólanum´´

Aðstoð fengin frá Bráðateymi Landspítalans eins fljótt og kostur er.

Viðbrögð í skólanum næstu daga eftir alvarlegt slys eða dauðsfall

Mikilvægt er að vera í góðu sambandi við aðstandendur fyrstu dagana eftir alvarlegt slys eða andlát og þeir hafðir með í ráðum um aðgerðir af hálfu skólans.

Samúðarkveðja frá skólanum er send til aðstandenda ef um dauðsfall er að ræða.

Nauðsynlegt getur reynst að fá utanaðkomandi aðstoð bæði fyrir nemendur og starfsmenn.

Boðið er upp á einstaklingsviðtöl hjá námsráðgjöfum og sálgæsluaðilum.

Alvarlegt slys eða dauðsfall nánasta aðstandanda nemanda

Skólameistari aflar upplýsinga um atburðinn hjá nánasta aðstandenda.

Skólameistari upplýsir námsráðgjafa og kennara um atburðinn.

Námsráðgjafar hafa samband við aðstandendur og í samráði við þá er upplýsingagjöf til kennara og nemenda útfærð sem og stuðningur við nemandann þegar hann kemur til baka.

Námsráðgjafar fylgja nemandanum eftir og aðstoða eftir þörfum.

Kennarar geta leitað til námsráðgjafa og fengið aðstoð.