Jafnréttisáætlun

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ (FG) hefur að markmiði að jafnræðis og jafnréttis sé gætt á öllum sviðum skólastarfsins. Í því felst að óheimilt er að mismuna starfsmönnum/nemendum eftir aldri, kynferði, kynþætti, kynhneigð, fötlun, þjóðerni, trúarskoðunum, stjórnmálaskoðunum eða af öðrum ómálefnalegum ástæðum. Mikilvægt er að jafnréttisáætlun sé virt og unnið í anda hennar.


FG skal leitast við að hafa í þjónustu sinni sem hæfast starfsfólk á hverjum tíma. Konur og karlar skulu standa jöfn að vígi hvað varðar vinnuaðstöðu, starfskjör og möguleika til sí- og endurmenntunar.


Til þess að ná ofangreindum markmiðum mun FG fylgja eftirfarandi stefnu:

Hlutfall kynja skal vera sem allra jafnast á öllum starfssviðum.

Hlutfall kynja verði sem jafnast í stjórnunarstörfum.

Bæði kyn hafi sömu möguleika til starfsframa.

Launaákvarðanir byggist á kjarasamningum og lögum óháð kynferði.

Konur og karlar hafi sömu möguleika til starfsþjálfunar og sí- og endurmenntunar til að auka hæfni sína í starfi og möguleika til bættra starfskjara.

Karlar verði hvattir til að taka fæðingarorlof í samræmi við gildandi heimildir.

Skipulag vinnunnar gefi möguleika á sveigjanlegum vinnutíma og eða hlutastörfum eftir því sem hægt er, einkum hjá foreldrum ungra barna.

Einelti og kynferðisleg áreitni verði ekki liðin í FG. Stuðningsráð undir stjórn skólameistara afgreiðir mál af þessu tagi samkvæmt sérstakri viðbragðsáætlun.

Skólinn leggi metnað sinn í að standa vel að gerð starfsauglýsinga og að gæta þar jafnréttissjónarmiða.

3. apríl 2013