Aðgerðabundin jafnréttisáætlun

Aðgerðabundin jafnréttisáætlun FG fyrir skólaárið 2019-2022

Fyrirtæki og stofnanir með fleiri en 25 starfsmenn skulu setja sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir þar sem fram kemur hvernig starfsmönnum eru tryggð þau réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. gr. jafnréttislaga.

19. grein - launajafnrétti

 Markmið  Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi  Eftirfylgni
 Launaákvaðanir
 byggjast á
 kjarasamningum
 og lögum óháð
 kynferði.
 Farið yfir
 launasetningu
 árlegt samræmi
 við 
 stofnanasamning
 og breytingar
 gerðar ef þörf er á.
 Skólameistari og
 aðstoðarskólameistari
 Ágúst  Árlegt
 Jafnlaunavottun í ferli

 Unnið er að   jafnlaunavottun í   samráði við
 Attentus.
 Áfangastjóri og
 skrifstofustjóri
 Úttektardagsetningar:

 2. mars og 13. maí
 2020

 Árleg eftirfylgni BSI –
 samningur til þriggja
 ára

 

 20. grein - Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

 Markmið  Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi     Eftirfylgni

 Jafnræðis skal gætt
 varðandi sömu
 möguleika til
 starfsframa.
 Jafnræðis 
skal gætt í
 stjórnunarstörfum.
 Laus störf standi
 öllum  til boða.
 Skólinn leggur
 metnað sinn í að
 standa vel að gerð
 starfsauglýsinga og
 að gæta þar
 jafnréttissjónarmiða.
 Hlutfall kynja skal
 vera  sem allra
 jafnast á öllum
 sviðum.

 Tekið fram í
 auglýsingum eftir
 starfskrafti að farið sé
 að jafnréttislögum bæði
 í auglýsingum innan og
 utan skólans.
 Skólameistari og
 aðstoðarskólameistari
 Í hvert sinn
 sem störf
 eru auglýst
       

 Starfsfólk hafi 
 sömu möguleika til
 starfsþjálfunar og sí-
 og endurmenntunar
 til að auka hæfni
 sína í starfi og
 möguleika til bættra
 starfskjara.

 Öllum

 starfsmönnum
 stendur til boða
 að fara á
 námskeið og
 sinna sinni
 endurmenntun.
 (sjá
 endurmenntunaráætlun)
 Sveigjanleiki í
 stundatöflugerð
 mögulegur í
 tengslum við
 endur- / viðbótarmenntun

 Skólameistari,

 aðstoðarskólameistari, 
 verkefnastjóri

 Viðvarandi  Yfirlit yfir         

 endurmenntun
 geymd hjá
 aðstoðarskólameistara.

 

 21. grein - Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

 Markmið  Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi  Eftirfylgni   
 Skipulag vinnunnar gefi
 möguleika á sveigjanlegum
 vinnutíma og eða
 hlutastörfum eftir því sem
 hægt er, einkum
 hjá foreldrum/ forráðamönnum
 ungra barna.
 Allir eru hvattir til að taka
 fæðingarorlof í samræmi við
 gildandi heimildir.
 Kynna þriggja anna
 kerfi og þá möguleika
 sem það býður upp á
 varðandi sveigjanlegan
 vinnutíma.

 Komið til móts við óskir
 starfmanna um
 framkvæmd
 fæðingarorlofs.

 Skólameistari

 Ágúst 2019

 

 

 

 Viðvarandi

 

 

 22. grein - Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreiti

 Markmið  Aðgerð  Ábyrgð  Tímarammi  Eftirfylgni
 Kynferðisleg
 áreitni og annað
 andlegt eða
 líkamlegt
 ofbeldi er ekki
 liðið í FG
 Skólinn er með eineltisáætlun (sjá
 https://www.fg.is/is/foreldrar/syn-
 og-stefnur/aaetlanir/eineltismal )
 og fylgir henni í hvívetna ef slík
 mál koma upp. Áætlunin verður kynnt
 fyrir starfsmönnum og nemendum.
 Skólameistari
 og
 aðstoðarskóla-
 meistari
 Mars 2020  
 Að koma í veg
 fyrir að
 nemendur og 
 starfsfólk
 skólans verði
 fyrir kynbundnu
 ofbeldi,
 kynbundinni
 áreitni og / eða
 kynferðislegri
 áreitni.
 Allt starfsfólk og nemendur
 skólans fái fræðslu um kynbundið 
 ofbeldi, kynbundna áreitni og
 kynferðislega áreitni.

 Náms- og
 starfsráðgjafar,
 forvarnarfulltrúi 
 og
 skólameistari

 Kynning fer
 fram í
 september.
 Allt
 skólaárið.
 Að starfsfólk og
 nemendur
 skólans viti
 hvert skal leita
 ef það verður
 fyrir eða verður
 vitni að
 kynbundnu
 ofbeldi,
 kynbundinni
 áreitni og / eða
 kynferðislegri
 áreitni.

 Í forvarnar- og
 viðbragðsáætluninni kemur skýrt
 fram hvert skal leita ef slík mál
 koma upp.


 Staða nemenda könnuð í
 Skólapúlsinum á hverju ári.

 Náms- og
 starfsráðgjafar,
 forvarnarfulltrúi
 og
 skólameistari
 Kynning fer
 fram í
 september.
 Allt
 skólaárið.

 

 Aðgerðabundin jafnréttisáætlun FG fyrir skólaárið 2019-2022 í PDF sniði