Aðgerðabundin jafnréttisáætlun

Aðgerðabundin jafnréttisáætlun FG fyrir skólaárið 2022-2025

Fyrirtæki og stofnanir með fleiri en 25 starfsmenn skulu setja sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir þar sem fram kemur hvernig starfsmönnum eru tryggð þau réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. gr. jafnréttislaga.

19. grein - Launajafnrétti 

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Eftirfylgni

Mæling

Launaákvarðanir byggjast á kjarasamningum og lögum óháð kynferði.

 

Farið yfir launasetningu árlega í samræmi við stofnanasamning og breytingar gerðar ef þörf er á.

Skólameistari og aðstoðarskólameistari

 

 

Ágúst

Árlegt

 

Árleg launagreining

Jafnlaunavottun  viðhaldið

Árleg úttekt á jafnlaunavottun

Áfangastjóri og skrifstofustjóri

Mars og maí

Eftirfylgni utanaðkomandi aðila

Staðfesting úttektar

 

20. grein - Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Eftirfylgni

Mæling

Jafnræðis skal gætt varðandi sömu möguleika til starfsframa.

Jafnræðis skal gætt í stjórnunarstörfum.

Laus störf standi öllum til boða.

Skólinn leggur metnað sinn í að standa vel að gerð starfsauglýsinga og að gæta þar jafnréttissjónarmiða.

Hlutfall kynja skal vera sem allra jafnast á öllum sviðum.

Tekið fram í auglýsingum eftir starfskrafti að farið sé að jafnréttislögum bæði í auglýsingum innan og utan skólans.

 

Skólameistari og aðstoðarskólameistari

 

Í hvert sinn sem starf eru auglýst

 

Skoða auglýsingar og úrvinnslu þeirra

Starfsfólk hafi sömu         möguleika til starfsþjálfunar og sí- og endurmenntunar til að auka hæfni sína í starfi og möguleika til bættra starfskjara.

 

Öllum starfsmönnum stendur til boða að fara á námskeið og sinna sinni endurmenntun.   (sjá endurmenntunar-áætlun)

Sveigjanleiki í stundatöflugerð mögulegur í tengslum við endur- / viðbótar-menntun

Skólameistari, aðstoðarskólameistari, verkefnastjóri

Viðvarandi

Yfirlit yfir endurmenntun geymd hjá aðstoðarskóla- meistara.

Auglýsingar og úrvinnsla

 

21. grein - Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Eftirfylgni

Mæling

Skipulag vinnunnar gefi möguleika á sveigjanlegum vinnutíma og eða hlutastörfum eftir því sem hægt er, einkum hjá foreldrum/ forráðamönnum ungra barna.

Allir eru hvattir til að taka fæðingarorlof í samræmi við gildandi heimildir.

Þriggja anna kerfi býður upp á meiri möguleika hvað sveigjanleika vinnutíma varðar.

Komið til móts við óskir starfmanna um framkvæmd fæðingarorlofs.

Skólameistari

Viðvarandi

 

 

 

 

 

 

 

Skráning fundargerða þar sem þetta er kynnt.

 

 

22. grein - Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni

 

Markmið

Aðgerð

Ábyrgð

Tímarammi

Eftirfylgni

Mæling

Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi er ekki liðið í FG

Skólinn er með stefnu og viðbraðgsáætlun gegn einelti og hvers kyns ofbeldi (sjá https://www.fg.is/is/foreldrar/syn-og-stefnur/aaetlanir/eineltismal ) og  fylgir henni í hvívetna ef slík mál koma upp. Áætlunin er aðgengileg á heimasíðu skólans til upplýsingar fyrir starfsmenn og nemendur.

Skóla-meistari og aðstoðarskóla-meistari

Uppfærð í september 2022

 

 

Að koma í veg fyrir að nemendur og starfsfólk skólans verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og / eða kynferðislegri áreitni.

Allt starfsfólk og nemendur skólans fái fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni.

Náms- og starfsráð-gjafar, forvarnar-fulltrúi og skóla-meistari

Námskeið fyrir kennara haldið 14. sept. 2022 og í framhaldinu einnig fyrir nemendur í forystu nemendafélgasins.

Allt skólaárið.

 

Að starfsfólk og nemendur skólans viti hvert skal leita ef það verður fyrir eða verður vitni að kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og / eða kynferðislegri áreitni.

Í stefnu og viðbragðsáætlun Fjölbrautaskólans í Garðabæ gegn einelti og hverskyns ofbeldi kemur skýrt fram hvert skal leita ef slík mál koma upp.

 

 

 

Staða nemenda könnuð í könnun Rannsóknar og greiningar.

Náms- og starfsráð-gjafar, forvarnar-fulltrúi og skóla-meistari

Uppfærð í september 2022

Allt skólaárið.

Starfsmannaviðtöl, kannanir.

 

 Aðgerðabundin jafnréttisáætlun FG fyrir skólaárið 2022-2025 í PDF