Alþjóðabraut

Markmið aðlþjóðabrautar er að nemendur nái tilskilinni færni í íslensku og þeim erlendu tungumálum sem þeir leggja stund á, séu læsir á menningu og siði viðkomandi málsamfélaga og hafi þekkingu á sögu þeirra og bókmenntum.

Efstu áfangar í þriðja og fjórða máli eru stundum kenndir í fjarnámi.

Námsmat
Námsmat er fjölbreytt og felst meðal annars í ritgerðum og ýmsum verkefnum, prófum, jafningjamati og sjálfsmati.

Reglur um námsframvindu
Nemandi þarf að ljúka 202 einingum til að ljúka stúdentsprófi. Námstíminn er að meðaltali 8-10 annir. Lágmarkseinkunn er 5,0 í öllum áföngum.

Hæfniviðmið
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

  • sýna almenna þekkingu á sviði hugvísinda.
  • beita tilskilinni færni í íslensku og þeim erlendu tungumálum sem hann hefur lagt stund á og geta tjáð sig í ræðu og riti, tekið þátt í rökræðum og öðlast færni í samskiptum og samvinnu.
  • vera læs á menningu og siði viðkomandi málsamfélaga og hafa þekkingu á sögu þeirra og bókmenntum.
  • greina atburði nútíðar og fortíðar í menningarlegu og sögulegu samhengi.
  • nýta sér þekkingu á umhverfi sínu, landi og þjóð og geta miðlað henni.
  • beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu og túlkun.
  • stunda frekara nám í hugvísindum einkum á sviði tungumála, menningar, viðskipta og alþjóðasamskipta.

 Umsögn nemanda: Smári Sigurðsson

KJARNI BRAUTAR
 NÁMSGREIN      Ein.
 Íslenska undibúnings áf.  ÍSLE  1un05  
 Íslenska  ÍSLE   2mg05 2es05 3sn05 3na05                                                20 
 Enska undirbúnings áf.  ENSK  1ub05  
 Enska  ENSK  2ms05 2kk05 3hr05   15 
 Danska undirbúnings áf.  DANS  1fr05  
 Danska  DANS  2lo05 2so03 3so05    13 
 Stærðfræði undirbúnings áf.  STÆR  1hs05  
 Stærðfræði  STÆR  2ts05   5
 Raungreinar
 Val 2 af 3
 JARÐ
 LÍFF
 UMHV
 2jí05
 1gá05 (skylda á íþróttasviði)
 1au05
  10
 Saga  SAGA  2íl05 2ms05    10
 Félagsvísindi  FÉLV  1if05   5
 Þriðja mál
 Val um 1
 SPÆN
 FRAN
 ÞÝSK
 1gr05  1fr05 1ff05 xx05
 1gr05 1fr05 1ff05 xx05
 1gr05  1fr05 1ff05 xx05
  20
 Fjórða mál
 Val um 1
 SPÆN
 FRAN
 ÞÝSK
 1gr05  1fr05 1ff05
 1gr05  1fr05 1ff05
 1gr05  1fr05 1ff05
  15
 Fjármálalæsi  FjÁR  2fl05   5
 Lokaverkefni  ALÞS  3lv05   5
 Lífsleikni  LÍFS  1sl03  1ns01   4
 Lýðheilsa  LÝÐH  1hl02   2
 Íþróttir  ÍÞRÓ  1hr1,5 xx1,5 xx1,5 xx1,5 xx1,5 xx1,5   9
 Einingafjöldi       138

 

ALÞJÓÐASAMSKIPTASVIÐ
 NÁMSGREIN       Ein. 
 Enska  ENSK  3x05  3x05                                                                            10
 Tungumál
 Val um 1
 SPÆN
 FRAN
 ÞÝSK
 DANS
 xx05   5
 Fjölmiðla-/stjórmálafræði  FJÖL/STJÓ  xx05 xx05 xx05    15
 Félagsfræði  FÉLA  3hþ05   5
 Saga  SAGA  3me05   5
 Einingafjöldi       40

 

MENNINGARSVIÐ
 NÁMSGREIN       Ein.  
 Enska  ENSK  3vb05                                                                                   5
 Tungumál
 Val um 1
 SPÆN
 FRAN
 ÞÝSK
 DANS
 xx05   5
 Menning  MENN  2so05  3sa05   10
 Listasaga  LIST  2fb05  2na05  3sa05   10
 Íslenska
 Enska
 ÍSLE
 ENSK
 xx05   5
 Saga  SAGA  3me05   5
 Einingafjöldi       40

 

VIÐSKIPTASVIÐ
 NÁMSGREIN       Ein. 
 Enska  ENSK  xx05  xx05                                                                        10
 Tungumál
 Val um 1
 SPÆN
 FRAN
 ÞÝSK
 DANS
 xx05   5
 Lögfræði  LÖGF  3vl05   5
 Markaðsfræði  MARK  2am05  3mr05   10
 Frumkvöðlafræði  FRUM  3fr02 3fr03   5
 Stjórnun  STJR  2st05   5
 Einingafjöldi       40

 

 

LIST- OG VERKGREINASVIÐ
 NÁMSGREIN           Ein. 
 Enska  ENSK  xx05  xx05                                                                        10
 Tungumál
 Val um 1
 SPÆN
 FRAN
 ÞÝSK
 DANS
 xx05   5
 Teikning  TEIK  1gr05   5
 Litafræði  LITA  1lt05   5
 Listgrein
 Verkgrein
   xx05  xx05  xx05   15
 Einingafjöldi       40

 

ÍÞRÓTTASVIÐ
 NÁMSGREIN           Ein. 
 Enska  ENSK  xx05  xx05                                                                        10
 Tungumál
 Val um 1
 SPÆN
 FRAN
 ÞÝSK
 DANS
 xx05   5
 Heilbrigðisfræði  HBFR  2he05   5
 Næringafræði  NÆRI  2nf05   5
 Íþróttafræði  ÍÞRF  2þj05 3íl05 3ls05
  15
 Einingafjöldi       40

 

KJÖRSVIÐ
 NÁMSGREIN                                                                                                         Ein. 
 Kjörsvið er 15 eininga val með það að markmiði að nemandinn dýpki þekkingu sína. Af þessum 15 einingum þurfa að   minnsta kosti 5 einingar að vera á þriðja þrepi.

 Nemandinn getur farið eftirfarandi leiðir:
 1.  Hægt er að taka 15 einingar í sömu námsgrein.
     Dæmi: FJÖL2AJ05-FJÖL3BL05-FJÖL3KL05
 2. Hægt er að taka 5, 10 eða 15 einingar sem framhald af áfanga/áföngum sem nemandinn hefur tekið í              kjarna brautar.
     Dæmi: ENSK3HR05 (kjarni brautar)-ENSK3US05 (kjörsvið)-ENSK3YL05 (kjörsvið)
     Dæmi: DANS3SO05-ÍSLE3BB05-SAGA3SS05
 3. Áfangar í viðskiptagreinum, listgreinum og íþrótta- og heilsugreinum (ekki almennir íþróttaáfangar)               þurfa ekki að vera í sömu námsgrein aðeins innan sama sviðs
     Dæmi: MARK2AM05-STJR2ST05-FRUM3FR02 og FRUM3FR03
     Dæmi: TEIK1GR05-LITA1LT05-LIST2FB05
     Dæmi: ÍÞRF2ÞJ05-SERH3xx05-VIBS3VI05
     Dæmi: HBFR2HE05-LÍFF2LE05/ÍÞRF3íl05-LÍFF3le05/ÍÞRF3LS05
     Dæmi: ÍÞRF2ÞJ05- SERH3xx05- SERH3xx05
     Dæmi: FATA1SS05-FATAUA05-FATA3KJ05
     Dæmi:TEIK1GR05-TEXT2VA05-TEXT3TV05
 4. Undantekning frá reglunni um áfanga á þriðja þrepi er ef teknir eru áfangar í þriðja/fjórða tungumáli, í            list-og  verkgreinum, íþrótta- og heilsugreinum.
 5. FÉLV2af05 getur staðið sem annar eða þriðji áfangi í kjörsviði með félagsgreinum (FÉLA-, FJÖL-,SÁLF-          og UPPE- áföngum.
 6. Ekki má nota undirbúningsáfanga á kjörsvið.
 7. Alla áfanga á þriðja þrepi má setja í kjörsvið ef nemandi hefur lokið undanförum.

 Einingafjöldi       15

  

FRJÁLST VAL
 NÁMSGREIN                                                                                                         Ein. 
 Frjálst val eru 9 einingar að eigin vali.
 Einingafjöldi       9