Sértæk þjónusta og stuðningur við nemendur

 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ leggur sig fram um að aðstoða alla nemendur við að ná árangri í námi sínu. Mikilvægt er að nemendur sem greindir er með námsörðugleika eða aðrar hamlanir í námi séu meðvitaðir um hvaða þjónusta og úrræði eru í boði. Brýnt er að koma greiningu eða staðfestingu til námsráðgjafa í upphafi fyrstu annar til þess að hægt sé að veita þá þjónustu sem í boði er. Námsráðgjafar upplýsa kennara um hvaða nemendur glíma við námserfiðleika. Nemendur eru hvattir til að nota þjónustu Hljóðbókasafns Íslands séu þeir með greiningu upp á slíkt.

Á prófatíma
Nemendur með greiningar geta sótt um eftirfarandi þjónustu í prófum; að fá prófin á lituðum pappír, stærra letur, próf í tölvu og hlustun á prófi með talgervli. Sækja þarf um þessa þjónustu hjá námsráðgjöfum og er umsóknarfrestur auglýstur fyrir hvert próftímabil.
Allir nemendur skólans eiga rétt á lengir prófatíma, þ.e. að sitja 30 mínútur aukalega í prófi umfram auglýstan prófatíma.
Mikilvægt er að hver og einn nemandi sé meðvitaður um hvaða aðferðir gagnast honum best í námi, svo sem eins og að prófa sig áfram með mismunandi liti á pappír, leturgerðir og stærð bókstafa sem og að nýta sér hljóðbækur. Nauðsynlegt er að fylgjast vel með í kennslustundum og vera virkur þátttakandi í náminu. Í Innu birtast allar upplýsingar um námið og bera nemendur ábyrgð á því að fylgjast með daglega. Mikilvægt er að skoða kennsluáætlanir í hverju fagi fyrir sig til þess að gera sér betur grein fyrir vinnuálagi, verkefnaskilum og prófum.

Einkenni dyslexíu
Einkenni stærðfræðiblindu
Einkenni skrifblindu