Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna Fjölbrautaskólans í Garðabæ
Markmið skólans er að starfsfólk óháð kyni njóti sömu launakjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Þau viðmið sem eru lögð til grundvallar launaákvörðunar og ákvörðunar um aukastörf mega ekki fela í sér kynjamismunun eða aðrar ómálefnalegar ástæður. Jafnlaunastefnan gildir fyrir allt starfsfólk Fjölbrautaskólans í Garðabæ.

Til þess að ná því markmiði mun skólinn:

  • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggir á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012 í samræmi við ákvæði laga nr 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
  • Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur jafnlaunakerfis og bregðast við frábrigðum þegar þau koma upp.
  • Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum sem í gildi eru hverju sinni og snúa að þeirri meginreglu að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
  • Framkvæma launagreiningu á fyrsta ársfjórðungi á hverju ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf til þess að kanna hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki.
  • Láta fara fram rýni æðstu stjórnenda á hlítingu jafnlaunakerfisins við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Rýnin skal fara fram í kjölfar launagreiningar og innri úttektar.
  • Skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfinu skv. kröfum staðalsins.
  • Kynna stefnuna fyrir starfsmönnum skólans. Stefnan skal einnig vera aðgengileg almenningi á heimasíðu skólans.

Uppfært 10. apríl 2024