Námsáætlanir dagskóla

Vorönn 2021

Áfangar merktir með * ekki kenndir á þessari önn.

Námgrein:

Áfangaheiti: Lýsing:
AFREKSÍÞRÓTTIR AÍÞR1íþ02 Afreksþjálfun í samvinnu við Stjörnuna
   
ALÞJÓÐASAMSKIPTI ALÞS3lv05 Lokaverkefni á alþjóðabraut
   
BÓKFÆRSLA BÓK1ib05 Inngangur að bókfærslu
  *BÓKF2fb05 Bókfærsla, framhald
  BÓKF3bá05 Bókfærsla ársreikninga
   
DANSKA *DANS1gr05 Grunnáfangi
  DANS1fr05 Framhald
  DANS2lo05 Lesskilningur og orðaforði
  DANS2so03 Sérhæfður orðaforði
  *DANS2kv05 Kvikmyndir
  *DANS3kh05 Kaupmannahöfn
  *DANS3so05 Sérhæfður orðaforði
   
EÐLISFRÆÐI EÐLI2gá05 Grunnáfangi
  *EÐLI2bv05 Bylgjur og varmafræði
  EÐLI3ne05 Nútímaeðlisfræði
  *EÐLI3ra05 Rafsegulfræði
 
EFNAFRÆÐI EFNA2ie05 Inngangur að efnafræði
  EFNA2fe05 Framhaldsáfangi í efnafræði
  EFNA3fe05  Framhaldsáfangi í efnafræði
  *EFNA3le05 Lífefnafræði
  *EFNA3lr05 Lífræn efnafræði
 
ENSKA *ENSK1ua05 Undirbúningur A
  *ENSK1ub05 Undirbúningur B
  *ENSK2ms05 Menning og skapandi skrif
  ENSK2kk05 Kvikmyndir og kynning
  ENSK2eb05 Enski boltinn
  ENSK3fa05 Faggreinaenska
  *ENSK3fb05 Ferðalög og bókmenntir
  ENSK3hr05 Heimildavinna og ritun
  ENSK3le05 Leikrit og bókmenntir
  *ENSK3us05 Undirbúningur fyrir stöðluð próf
  ENSK3yl05 Yndislestur
 
FATAHÖNNUN *FATA1ss05 Snið og saumur
  FATA1st05 Saumtækni
  *FATA2sg05 Sniðagerð
  *FATA2uy05 Utanyfirflíkur
  FATA3kj05 Kjólar
  *FATA3lf05 Lokaáfangi, fyrri hluti
  FATA3ls05 Lokaáfangi, seinni hluti
 
FERILMAPPA FEMY3tv05 Ferilmöppur
 
FÉLAGSFRÆÐI FÉLA3ab05 Afbrotafræði
  *FÉLA3hþ05 Hnattvæðing og þróunarlönd
 
FÉLAGSVÍSINDI FÉLV1if05 Inngangur að félagsvísindum
  FÉLV2af05 Aðferðir félagsvísinda
  FÉLV3lv07 Lokaverkefni
 
FJÁRMÁLAFRÆÐI FJÁF3ff05 Fjármál fyrirtækja
   
FJÁRMÁL FJÁR2fl05 Fjármálalæsi 
   
FJÖLMIÐLAFRÆÐI FJÖL2aj05 Auglýsingar og jafnrétti
  *FJÖL3bl05 Blaðamennska
  *FJÖL3kl05 Kvikmyndir og ljósmyndir
 
FRANSKA *FRAN1gr05 Grunnáfangi
  *FRAN1fr05 Framhaldsáfangi
  FRAN1ff05 Frásagnir og ferðalög
  *FRAN2kv05 Kvikmyndir
  *FRAN2pa05 París
  *FRAN2ri05 Ritun og tal
 
FRUMKVÖÐLAFRÆÐI FRUM3fr02 Frumkvöðlavinna - hugmyndavinna
  FRUM3fr03 Frumkvöðlavinna - framhald
 
HAGFRÆÐI *HAGF2ar05 Almenn rekstrarhagfræði
  HAGF2aþ05 Almenn þjóðhagfræði
  *HAGF3ar05 Almenn rekstrarhagfræði
 
HEILBRIGÐISFRÆÐI HBFR2he05 Heilbrigðisfræði
   
HEIMSPEKI HEIM2hh05 Hversdagsheimspeki
   
HUGMYNDAVINNA HUGM1hu05 Hugmyndavinna
   
HÖNNUN HÖNN2ha05 Hönnun í atvinnulífinu
  HÖNN3lv07 Lokaverkefni
  *HÖNN3ns05 Nýsköpun
   
HÖNNUNARSAGA HÖNS2hi05 Hönnun og iðnaður
  HÖNS3st05 Saga textíls
   
ÍSLENSKA  ÍSLE1ss01 Stafsetning
  *ÍSLE1ua05 Undirbúningur A
  *ÍSLE1ub05 Undirbúningur B
  ÍSLE2mg05 Málsaga, goðafræði, bókmenntir og ritun
  ÍSLE2es05 Bókmenntasaga frá eddukvæðum til siðaskipta, 800 - 1550
  ÍSLE3sn05 Bókmenntasaga frá siðaskiptum til nýrómantíkur
  ÍSLE3na05 Bókmenntasaga frá nýrómantík til aldamóta, 1903 - 2000
  ÍSLE2yl05 Yndislestur
  *ÍSLE3bb05 Barnabókmenntir
  *ÍSLE3fé05 Félagsleg málvísindi
   
ÍÞRÓTTAFRÆÐI ÍÞRF2þj05 Þjálfun
  *ÍÞRF2bv05 Bein og vöðvar
  ÍÞRF3hb05 Hjarta og blóðrás
  *ÍÞRF3ím03 Íþróttameiðsl og skyndihjálp
   
ÍÞRÓTTAGREIN  *ÍÞRG3ba04 Badminton
  ÍÞRG3bl04 Blak
  *ÍÞRG3ha04 Handknattleikur
  *ÍÞRG3kn04 Knattspyrna
  ÍÞRG3lí04 Líkamsrækt
  *ÍÞRG3út04 Útivist
   
ÍÞRÓTTIR *ÍÞRÓ1hr1,5 Hreyfing, íþróttaáfangi fyrir nýnema
  ÍÞRÓ2ba1,5 Badminton
  *ÍÞRÓ2bl1,5 Blak
  *ÍÞRÓ2dl1,5 Dansleikshús
  ÍÞRÓ2ga1,5 Ganga
  ÍÞRÓ2jó1,5 Jóga
  *ÍÞRÓ2kk1,5 Körfuknattleikur
  ÍÞRÓ2kn1,5 Knattspyrna
  *ÍÞRÓ2lí1,5 Líkamsrækt
  *ÍÞRÓ3ba1,5 Framhaldsáfangi í badminton
  *ÍÞRÓ3jó1,5 Framhaldsáfangi í jóga
   
STARFSNÁM Á ÍÞRÓTTABR. ÍÞRS2sn03 Starfsnám
   
JARÐFRÆÐI JARÐ2jí05 Jarðfræði Íslands 
  *JARÐ2js05  Jarðsaga 
  *JARÐ2vh05  Veður- og haffræði 
   
LEIKLIST *LEIK1lf01 Vinna í tengslum við leikfélagið Verðandi
  *LEIK1lf02 Vinna í tengslum við leikfélagið Verðandi
  *LEIK1lh03  Þátttaka í nemendasýningu
  *LEIK1gr05  Grunnáfangi
  *LEIK1sp05 Spuni
  LEIK2rt05 Rödd og texti
  *LEIK2sl05 Saga leiklistar
  *LEIK2bs05 Betra samfélag
  LEIK2sv05 Senuvinna
  *LEIK3ss05 Skapandi skrif
  *LEIK3sk05 Samsköpunaraðferðir
  *LEIK3st05 Söngur og túlkun
  *LEIK3ls05 Leikstjórinn
  LEIK3lv05 Lokaverkefni
  *LEIK3ma03 Leiklistarhátíð á Möltu
   
LISTASAGA *LIST2fb05 Frá fornöld til barrokkstímabils 
  *LIST2na05 Nýklassík til abstrakt expressjónisma 
  LIST3sa05 Samtímalist
   
LITAFRÆÐI  *LITA1lt05 Litafræði og tölvuvinnsla
   
LÍFFRÆÐI LÍFF1gá05 Grunnáfangi
  LÍFF2le05 Lífeðlisfræði
  *LÍFF2vf05 Vistfræði
  LÍFF3ef05 Erfðafræði
  LÍFF3le05 Lífeðlisfræði
   
LÍFSLEIKNI *LÍFS1sl03 Skólaleikni, fyrir nýnema
   
LJÓSMYNDUN *LJÓS2gr05 Grunnáfangi
   
LÝÐHEILSA LÝÐH1hl02 Heilbrigður lífsstíll, fyrir nýnema
   
LÖGFRÆÐI LÖGF3vl05 Viðskiptalögfræði
   
MARKAÐSFRÆÐI MARK2am05 Almenn markaðsfræði
  *MARK3mr05 Markaðsrannsóknir
   
MÁLVERK *MÁLV2gr05 Grunnáfangi
  *MÁLV3ao05 Akrýl- og olíumálun
   
MENNING MENN2so05 Samhengi og orðræða
  *MENN3sa05 Samtímamenning
   
MÓDELTEIKNING *MÓDE2te05 Teikning
   
MYNDBYGGING *MYND3mf05 Myndbygging og formfræði
   
MYNDLIST MYNL3lo05 Lokaverkefni
   
NEMENDA - NEMF1ne01 Nefndarstörf á vegum NFFG
FÉLAGSSTÖRF  NEMF1ne02 Nefndarstörf á vegum NFFG
   
NÁTTÚRUVÍSINDI *NÁTV3lv05 Lokaverkefni
   
NÆRINGARFRÆÐI *NÆRI2nf05 Næringarfræði
   
PRJÓN PRJN1gb05 Grunnur ath.
   
SAGA SAGA2íl05 Íslandssaga
  SAGA2ms05 Mannkynssaga
  *SAGA3me05 Menningarsaga
  *SAGA3ss05 Stríðssaga
   
SÁLFRÆÐI SÁLF3fs05 Félagssálfræði
  *SÁLF3gs05 Geðsálfræði
  *SÁLF3þu05 Þroska- og uppeldisfræði
   
SKÚLPTÚR SKÚL2gr05 Grunnáfangi
  *SKÚL3þv05 Þrívídd
   
SPÆNSKA SPÆN1gr05 Grunnáfangi
  SPÆN1fr05 Framhald
  SPÆN1ff05 Fortíð, framtíð og ferðalög
  *SPÆN2bó05 Bókmenntir og kvikmyndir
  *SPÆN2le05 Lestur og hlustun
  SPÆN2me05 Menning spænskumælandi þjóða
  *SPÆN2sf05 Spánarferð
   
STJÓRNMÁLAFRÆÐI *STJÓ3is05 Inngangur að stjórnmálafræði
   
STJÓRNUN *STJR2st05 Stjórnun
   
STUTTMYNDAGERÐ *STMG1hm05 Hreyfimynda- og myndbandatökur
  *STMG1mb05 Myndbandagerð
   
STÆRÐFRÆÐI *STÆR1ua05 Undirbúningur A
  *STÆR1aj05 Algebra og jöfnur
  STÆR1hs05 Hagnýt stærðfræði
  STÆR2fj05 Föll og jöfnur
  STÆR2ts05 Töluleg stærðfræði
  STÆR3fa05 Ferlarannsónir og afleiður
  *STÆR3dh05 Deildajöfnur og heildi
  STÆR3hv05 Hornaföll og vigrar
  *STÆR3rú05 Þrívíð rúmfræði
  STÆR3tl05 Tölfræði og líkindareikningur
  *STÆR3yá05 Yfirlitsáfangi
  *STÆR4sg05 Stærðfræðigreining
   
TEIKNING TEIK1gr05 Grunnáfangi
  *TEIK2tg05 Teikning og grafík
   
TEXTÍLL *TEXT2va05 Verkstæði og aðferðir
  TEXT3tv05 Textílverkstæði
   
TÍSKA *TÍSK2th05 Tískuteikning og hugmyndavinna
  TÍSK3tf05 Tískuteikning og ferilmappa
   
TRÉSMÍÐI *TRÉS1bs05 Trésmíði
  *TRÉS1gr05 Grunnur
  *TRÉS2hö05 Hönnun
   
TÖLVUR TÖLV2gr05 Grunnur í forritun
  TÖLV2ug05 Undirstöðuþættir gagnasafnsfræða
  TÖLV3fo05 Forritun 2
   
UMHVERFISFRÆÐI UMHV1me05 Umhverfisfræði
   
UPPELDISFRÆÐI *UPPE2bm05 Barnamenning
   
VIÐSKIPTAFRÆÐI *VIÐS3lv05 Lokaverkefni
   
ÞÝSKA *ÞÝSK1gr05 Grunnáfangi
  ÞÝSK1fr05 Framhaldsáfangi
  ÞÝSK1ff05 Frásagnir og ferðalög
  *ÞÝSK2be05 Berlínaráfangi
  *ÞÝSK2bm05 Bókmenntir og menning
  *ÞÝSK2lv05 Lestur og verkefnavinna